Projekty

Každý sa môže stať otrokom

Táto prvá fáza prevenčno-osvetového projektu „Každý sa môže stať otrokom… Aj dnes!“ bola zameraná najmä na mladých ľudí. Kampaň za 3 dni zasiahla 700-tisíc ľudí, pričom z nich aktívne zareagovalo vyše 40-tisíc. Táto fáza cez provokatívnu komunikačnú a nachytávaciu kampaň ukázala ohrozeným cieľovým skupinám všetky riziká a nebezpečenstvá na „vlastnej koži“, ktoré ich čakajú, ak by „naleteli“ páchateľom – obchodníkom s ľuďmi. Následne ohrozené cieľové skupiny a ich blízki takýmto netradičným a šokujúcim spôsobom získali základné informácie o problematike, rizikách a nebezpečenstvách s motiváciou rozpoznávať ich a vyhýbať sa im, prípadne kontaktovať príslušné orgány či organizácie.

Viac na novodobiotroci.sk a superzarobok.sk

Anjeli strážni

Nakoľko v prvej fáze projektu sme ľuďom a ich blízkym dávali pocítiť skôr negatívnu skúsenosť s obchodovaním s ľuďmi, v druhej fáze budeme pôsobiť preventívne a zapájať do tejto prevencie najbližšie okolie najrizikovejších cieľových skupín, čím sa daná problematika dostane viac do širšej verejnosti. Vytvorili sme druhú časť posolstva: „Mne sa to nemôže stať, ale mojim blízkym áno! Stanem sa preto ich Anjelom strážnym!“

Základom bolo vytvorenie komunitného portálu „Anjeli strážni“ anjelistrazni.sk, ktorý zapája do prevencie najbližšie okolie rizikových či iných potenciálnych obetí unikátnym spôsobom a v prípade náznaku akéhokoľvek problému budú práve jeho najbližší, ako prví, informovaní o možných komplikáciách.

Projekt bol opäť vytvorený v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a bol podporený komunikačnou kampaňou s cieľom dostať myšlienku Anjelov strážnych medzi širšiu verejnosť a časom z nej vybudovať dôveryhodný symbol či „značku“.

Ambasádormi komunikácie sú tri známe osobnosti – Traja anjeli strážni – výtvarníčka Natália Ložeková, herečka ňa Pauhofová a herec Robert Roth. Tieto osobnosti cez svoje unikátne schopnosti – kreslený komiks s hereckými výjavmi – budú komunikovať emóciu, aby sme sa zaujímali o tých ľudí, na ktorých nám záleží.

 Video Anjeli strážni

Projekt má ambíciu nabádať, aby sme sa každý stali anjelom strážnym pre svojich priateľov, susedov, príbuzných, blízkych, ktorí cestujú za prácou či brigádou do zahraničia… aby sme im boli neustále na blízku, a tým vytvárali pocit vzájomného bezpečia. Anjelom strážnym pre tých, ktorých máme radi, o ktorých máme strach a na ktorých nám záleží.

Projekty vznikli v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a s finančnou podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Do života s Anjelom strážnym

V jednej z rizikových skupín, ktorej sa problematika novodobého otroctva dotýka, sú aj deti z detských domovov a krízových centier.

Preto v súčasnosti vyvíjame a pripravujeme celodennú intenzívnu zážitkovú hru: Do života s Anjelom strážnym. Deti v hre musia skúšať rôzne stratégie, aby vyriešili úlohy spojené s bývaním, zamestnaním a voľným časom, v ktorom môžu získavať nové možnosti vzdelávaním a absolvovaním kurzov, alebo sa môžu len zabávať, či nakupovať v obchode. V rámci hry môžu naletieť aj podvodníkom a dostať sa do otroctva, z ktorého môžu uniknúť a vrátiť sa do hry. Do hry vstupuje aj osud, ktorý niekedy hráčom pomáha, niekedy im kladie prekážky.

Po skončení hry, deti absolvujú krátku prednášku, pozrú si sériu filmov o novodobom otroctve so zlým koncom a diskutujú o všetkých zážitkoch, ktoré ich počas dňa stretli.

Prvý pilotný vstup Do života s Anjelom strážnym prebehol 13.7.2016 v Košickej Belej (viac informácií tu).

Projekt finančne podporila spoločnosť Východoslovenská energetika a.s.
Na realizácii sa podieľala mimovládna organizácia Úsmev ako dar
a Odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR.

Brániť sa oplatí Slovensko, o.z.